#

Expositie Gardenier te zien in Frankrijk

De in Delft geboren Nederlandse kunstenaar koos na zijn studie kunstgeschiedenis voor een full-time kunstenaarsbestaan in Frankrijk. Nagelhout kwam in contact met Gardenier door de kunstcriticus Charles Wentinck die hem wees op de jonge talentvolle schilder. Nagelhout gaf Charles Wentinck de opdracht een eenvoudige publicatie over Gardeniers werk te schrijven.

Nagelhout bestelde een aantal werken bij Gardenier, en zijn verheugde reactie luidde: “Op een van de laatste dagen van dit jaar was uw bericht er één van hoop, en de moedgevenste die ik mocht ontvangen.”

Daarnaast zijn er zes tekeningen uit een later verkregen map. Het zijn vaak nauwelijks uitgewerkte tekeningen. Een ervan is een litho (Surrealistisch landschap), waarschijnlijk heeft hij zijn tekeningen laten lithograferen.

Het Franse tijdschrift Zibeline wijdde een artikel aan de expositie Jaap Gardenier, Fragments d’une exploration, die te zien is in het Musée de Salagon in Mane, Frankrijk.

Actueel Archief