Geschiedenis

nagelhoutDe wijze waarop deze bijzondere collectie is samengesteld kan als zeer karakteristiek gekenschetst worden. In de jaren vijftig van de 20e eeuw ontplooide J.P. Nagelhout activiteiten om niet alleen een eigen kunstcollectie op te bouwen, maar ook nationale en internationale kunstenaars naar het dorp Holten te halen.

Deze kunstenaars werden door hem ondergebracht in één van de talrijke hotels in het rustieke dorp. De rekening voor logies en ontbijt kon met een schilderij vereffend worden. Ook zette hij een plan op om in samenwerking met de Nederlandse Reisvereniging en het Ministerie van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen Nederlandse kunstenaars in de gelegenheid te stellen in het buitenland hun talenten te ontplooien. Als een volleerd p.r.-man avant-la-lettre benaderde hij instanties voor financiële support. En met succes! Op deze wijze ontstond een bloeiend cultureel leven. Het Loterijplan dat hij opzette bleek een groot succes en werd zelfs na zijn dood voortgezet. Uitzonderlijke experimenten in de jaren waarin Nederland op cultureel gebied beslist geen koploper was. In het mooie Salland gelegen in een regio met toonaangevende musea en galerieën vormt deze collectie, die permanent wordt tentoongesteld, dan ook een bezienswaardigheid.